Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Innførsel av varer med verdi under kr 350 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Utenlandske tilbydere av varer til Norske forbrukere av lav verdi kan benytte forenklet registreringsløsning, VOEC. For innførsel av varer av lav verdi (under kr 350) er det et midlertidig deklarasjonsunntak.</p>
<p>Unntaket foreslås avviklet fra og med 1. oktober 2023.</p>
<p>I tillegg foreslås det:</p>
<p class="list">- at transportørene gis en plikt til å opplyse om selgers VOEC nummer</p>
<p class="list">- at transportørene skal kunne benytte seg av en ny ordning med månedsoppgjør for innbetaling av merverdiavgift for varer med verdi under kr 3000</p>
<p class="list">- noen endringer og presiseringer for ordningen med samlefortolling</p>