Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Ikke noe koronaunntak for Skattefunn i 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>&nbsp;</p>
<p>Det såkalte <a href="/link/aa8a21918d2a4063aa057cb16326d250.aspx" target="_blank">koronaunntaket</a> innebar at foretak som ikke var i økonomiske vansker per 31.12.2019, men som blir det i perioden 1.1.2020 frem til 31.12.2021, likevel kan motta støtte.</p>
<p>Nærings- og fiskeridepartementet har lagt til grunn at foretak som søker om godkjenning av skattefunnprosjekt for 2022, og som kun baserer seg på sist avlagte årsregnskap (regnskap for 2021), som viser at det er foretak i vansker (FIV), vil anses for å være FIV. Slike foretak kan derfor ikke motta støtte.</p>
<p>Dersom et slikt foretak legger frem tilleggsdokumentasjon i form av mellombalanse som tilsier at foretaket ved tildelingstidspunktet ikke er FIV (her tidspunktet for Forskningsrådets godkjenning av skattefunnprosjektet for 2022), vil det likevel ikke anses som FIV.</p>