Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Ikke behov for tiltak for å sikre utbetaling av opptjente feriepenger - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<h3>Utvalgets forslag</h3>
<p>Utvalget foreslår å innføre en ny, særskilt drøftingsplikt i tilfeller hvor det er grunn til å tro at virksomheten ikke vil være i stand til å utbetale feriepenger rettidig.&nbsp;Videre foreslår de at arbeidstakernes tillitsvalgte skal kunne kreve sikkerhetsstillelse for feriepengene dersom det ikke avholdes drøfting eller dersom arbeidsgiver på tillitsvalgtes forespørsel ikke fremlegger en bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører om at det er sannsynlig at virksomheten vil være i stand til å utbetale feriepenger til rett tid.&nbsp;</p>
<h3>Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører&nbsp;</h3>
<p>I vårt svar minner vi om at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver overfor bedriftene og samfunnet generelt.&nbsp;En revisorbekreftelse sikrer at brukerne kan ha en tillit til den informasjonen som er bekreftet, som ikke kan oppnås ved bekreftelser avgitt av en regnskapsfører eller andre.&nbsp;</p>
<h3>Om bekreftelse fra valgt revisor&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3>
<p>Alle årsregnskap bygger på forutsetningen om fortsatt drift. Forutsetningen ses i sammenheng med aksjelovgivningens krav til forsvarlig egenkapital og likviditet, og revisor vurderer dette konkret. Hvis selskapet selv ikke uttrykker usikkerhet om fortsatt drift i årsregnskapet og revisor ikke har påpekt i revisjonsberetningen at dette er feil, vil dette gi en trygghet for at feriepengene vil bli utbetalt til rett tid. Etter vår vurdering vil derfor ansatte i foretak som har valgt revisor ha begrenset behov for en egen bekreftelse i tillegg om sannsynligheten for at feriepengene vil bli utbetalt.</p>