Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 IFRS Foundation oppretter International Sustainability Standards Board (ISSB) - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Som <a title="Høringssvar IFRS Foundation og opprettelsen av ISSB" href="/link/50b4b7ae42534e1f83dbd18b3c334e06.aspx" target="_blank">forespeilet</a> annonserte IFRS Foundation onsdag nyheten om at de oppretter en internasjonal standardsetter for bærekraftsrapportering. Det nyopprettede ISSB er en direkte følge av stor&nbsp;<a title="ISSB Faq" href="https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/issb-frequently-asked-questions/" target="_blank">investordrevet etterspørsel</a> etter internasjonale standarder for bærekraftsrapportering. ISSB skal møte denne etterspørselen ved å utvikle globale standarder for bærekraftsrapportering rettet mot investorer og kapitalgivere og vil etter en konsolidering bestå av anerkjente navn innenfor bærekraftsrapportering.&nbsp;</p>
<p>Både <a href="https://www.cdsb.net/" target="_blank">Climate Disclosure Standards Board (CDSB)</a> og <a href="https://www.valuereportingfoundation.org/" target="_blank">Value Reporting Foundation</a> vil slå seg sammen med ISSB innen juni 2022. Disse rammeverkene er i dag benyttet i stor utstrekning globalt og er tiltenkt å fases over til ISSBs rammeverk når standardene er klare.</p>
<p>IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som gir et innblikk i hvordan standardene kan se ut når de er klare. Prototypene <a href="https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-prototype.pdf" target="_blank">General Requirements for Disclosure og Sustainability-related Financial Information Prototype</a> og <a href="https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf" target="_blank">Climate-related Disclosure Prototype</a> er begge utviklet av IFRS <a href="https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#about">Techincal Readiness Working Group</a> som består av eksterne eksperter innenfor bærekraftsrapportering.&nbsp;</p>
<p>Prototypen for klimarapportering bygger i stor grad på det anerkjente rammeverket til <a title="TCFD" href="https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/TCFD_Booklet_FNL_Digital_March-2020.pdf" target="_blank">Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)</a>, og deler dermed mange likheter med <a href="/link/b85be84f87574ed19c3b3e2d09f559c9.aspx" target="_blank">EFRAGs arbeidsnotat for europeisk klimarapportering</a> som ble publisert tidligere forrige måned.&nbsp;ISSB vil sende standardutkastene på&nbsp; høring i løpet av andre halvår 2022 slik at alle aktuelle interessenter kan komme med tilbakemelding.</p>
<p>Det har også vært stilt spørsmål rundt den fysiske plasseringen av ISSB. Det ble kunngjort at ISSB vil følge en multilokasjonsmodell som innebærer at de vil ha kontorer i både Frankfurt og Montréal. En tredje lokasjon i Asia vil bli annonsert på et senere tidspunkt.</p>
<p>Sett opp mot det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering&nbsp;<a title="CSRD" href="/link/34004eae72f940649fce8c78ebd306a3.aspx" target="_blank">Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)</a> henvender ISSBs standarder seg i større grad til investorer og kapitalgivere enn generelle interessenter. Det vil også i første omgang være en frivillig rapporteringsstandard hvor det er opp de forskjellige jurisdiksjonene hvorvidt det skal inntas i nasjonal lovgivning og gjøres obligatorisk.</p>