Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 – I rute til å rekruttere 5 000 nye revisorer innen 2026 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen Kvalevag web.jpg</div>
<p>Vinteren 2022 gikk Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene i Norge ut med budskapet om at bransjen skal ansette over 5 000 revisorer de kommende fem årene for å dekke behovet for nyansettelser. Det var første gang de konkurrerende selskapene søkte sammen for å løse en bransjeutfordring.</p>
<p>Revisorforeningen har gjennomført en rekrutteringsundersøkelse der samtlige av de største selskapene, i tillegg til en rekke mindre, har svart på undersøkelsen. Der har de oppgitt hvor mange søknader de har mottatt i 2022, hvor mange de ansatte og lønnen til de nyansatte.</p>
<h3>Søknadsøkning i 2022</h3>
<p>Tallene for 2022 viser at bransjen er godt på vei mot å nå målsettingen. I 2022 ansatte bransjen 800 nye revisorer. Undersøkelsen viser at revisjonsselskapene har ansatt 13 prosent flere medarbeidere i 2022 sammenlignet med 2021. EY, PwC og BDO var de tre selskapene som rekrutterte flest ansatte til revisjonsbransjen.</p>
<p>Det var 11 prosent flere søkere til bransjen i 2022 enn i 2021.</p>
<p>– Vi synes det er gledelig å se at det både er langt flere søkere til revisjonsbransjen i 2022 sammenlignet med året før, i tillegg til at det også er en fin økning i antall nyansatte. Vi er med andre ord i rute til å nå målet om 5 000 nye revisorer innen utgangen av 2026, sier Karen Kvalevåg, adm. direktør i Revisorforeningen, og legger til:</p>
<p>– Kampen om de beste talentene er knallhard, og vi synes det er fint å se at det gror godt blant fremtidens revisorer som skal bygge tillit i samfunnet i årene som kommer.</p>
<h3>Lønnen øker</h3>
<p>Det er imidlertid ikke bare antall ansatte og søkere som øker, det gjør også fastlønnen til de nyansatte, som i snitt har vokst med ni prosent sammenlignet med 2021. Lønnen til de nyansatte avgjøres i hovedsak av hvilken type utdanning de har. Nyansatte med mastergrad i regnskap og revisjon tjener best.</p>
<p>Blant nyutdannede med mastergrad i revisjon og regnskap er fastlønnen 550 000 kroner i snitt, mens med mastergrad i økonomi og administrasjon er snittlønnen 535 000.</p>
<p>– Det er liten tvil om at lønn fremdeles er en viktig konkurransefaktor. Det er også fint å se at de med mastergrad i regnskap og revisjon får uttelling for dette fra dag en, sier Kvalevåg.</p>
<h3>Rekrutterer flest fra NHH og BI</h3>
<p>Det er fra NHH og BI revisjonsselskapene rekrutterer flest medarbeidere. Totalt har 47 prosent av de nyansatte i revisjonsbransjen i 2022 bakgrunn fra en av de to studiestedene.</p>
<p>– NHH og BI er to store studiesteder for økonomistudenter, og dermed er det naturlig at bransjen rekrutterer herfra. Vi synes imidlertid det er svært gledelig å se at rekrutteringen er god helt fra Universitetet i Tromsø i nord til Universitetet i Agder i sør, og også fra flere studiesteder utenfor Norges grenser, forteller Kvalevåg.</p>
<p>Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene lanserte en kampanje i 2022 som viser verdien av revisjon, med hovedmål om å tiltrekke enda flere talenter til bransjen. Kampanjen har vært synlig i digitale kanaler og i bybildet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.</p>
<p>– Vi vet fra befolkningsundersøkelser at alt for få vet hva en revisor faktisk gjør. Klarer vi å nå ut til de unge med fakta om yrket er jeg overbevist om at mange flere vil vurdere en karriere innen revisjon. Jobben er variert, du jobber i team, du får tett kontakt med ledelsen hos kundene og får ta del i mange viktige vurderinger, forteller Kvalevåg.</p>