Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Hva skjer? - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Hva-skjer-2018.jpg</div>
<h3><b>Møte med Venstres stortingsgruppen om fleksibelt arbeidsliv</b></h3>
<p>Revisorforeningens ledelse møtte denne uken Venstres stortingsgruppe etter invitasjon fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. Tema for møtet, hvor også representanter for arbeidslivets parter var representert, var fleksibelt arbeidsliv.&nbsp;</p>
<p>Vi tok blant annet opp at regelverket på området er laget i en annen tid for et annet arbeidsliv enn det vi har i dag, og at det er behov for en modernisering. Konkret adresserte vi:&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Oppmykning i reglene for overtid</li>
<li>Mer logiske og fleksible regler for hjemmearbeid/hjemmekontor</li>
<li>Friere adgang til å ha avvikende regnskapsår – mer logisk regnskapsavslutning og færre flaskehalser gir bedre ressursutnyttelse og bedre fleksibilitet</li>
</ul>
<p><a href="/link/8f6074b42b3f465f85bee37c6b77589c.aspx" target="_blank">Les mer om Revisorforeningens innspill her</a>.</p>
<h3><b>Møte med Finanstilsynet</b></h3>
<p>Revisorforeningens ledelse har denne uken hatt møte med Finanstilsynet.&nbsp;</p>
<p>Tema var kompensasjonsordninger og bekreftelser, samt aksept- og fortsettelsesvurderinger. I tillegg ble Ukraina-krisen og hva den betyr for Finanstilsynet og for revisorene, drøftet.&nbsp;</p>
<h3><b>Hva betyr Ukraina-krisen for revisor?</b></h3>
<p>Revisorforeningen har sett på betydningen Ukraina-krisen har for revisjonsbransjen, og vil følge opp dette også fremover.&nbsp;</p>
<p>Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves, og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene.&nbsp;</p>
<p>På revisorforeningen.no har vi publisert en foreløpig sak om dette, se saken <a href="/link/003e7a477eb14b058b286f2823800575.aspx" target="_blank">Sanksjoner mot Russland: Hva du må vite som revisor</a>. Se også saken <a href="/link/106810a6ad0c4a2bb9dbb944b357a721.aspx" target="_blank">Sanksjoner mot Russland: Usikkerhet om fortsatt drift</a> og foreningens pressemelding: <a href="/link/d6d736b3f65847c79753e58dc3a57aea.aspx" target="_blank">Norske revisorer vil aktivt bidra til at sanksjonene mot Russland etterleves</a>.&nbsp;</p>
<h3><b>Møte i Accountancy Europe (ACE) om Ukraina-krigen</b></h3>
<p>Corporate Reporting Policy Group diskuterte i et møte sist uke om revisorprofesjonen i Europa skal gi uttrykk for en felles holdning til krigen i Ukraina, både når det gjelder rapportering og oppfølging av vedtatte sanksjoner.</p>
<p>Seniorrådgiver Harald Brandsås deltok på møtet som diskuteres videre på styrenivå i ACE.&nbsp;</p>
<h3><b>Revisorforeningens omdømmekampanje – webinar</b></h3>
<p>Revisorforeningen gjennomførte denne uken et åpent webinar hvor bransjens store omdømmekampanje, som går på luften i uke 12, ble presentert.&nbsp;</p>
<p>Om du var forhindret fra å følge webinaret, får du en <b>ny mulighet 18. mars klokken 08.30 – 09.00</b>. Vi kjører da en forkortet versjon. Mer informasjon kommer.&nbsp;</p>
<p><a href="/link/1393d69a877b4d4fa52187957b5d2cd3.aspx" target="_blank">Presentasjonen fra webinaret 3. mars, finner du her</a>.<b>&nbsp;</b></p>
<h3><b>Digitalisering av stiftelse og drift av SMB-selskaper</b></h3>
<p>Revisorforeningen har hatt møte med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene om <a href="https://nordicsmartgovernment.org/born-digital" target="_blank">Born Digital i Nordic Smart Government and Business</a>.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningen ble presentert tanker rundt prosjektet, som knytter seg til digitalisering av stiftelse og drift av SMB-selskaper. Noe av hensikten er å sikre verifisering av seriøse aktører gjennom å legge til rette for at det offentlige og samarbeidspartnere kan hente ut oppdatert informasjon fra selskapene. Prosessen er fortsatt i et tidlig stadium.&nbsp;</p>
<h3><b>Oppdatering av god regnskapsføringsskikk (GRFS)<br /> </b></h3>
<p>Seniorrådgiver Harald Brandsås har deltatt i møte i Bransjestandardutvalget, som utarbeider standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS). </p>
<p>Nytt utkast bygger på gjeldende standard, men er omarbeidet og tilpasset i tråd med forslaget til ny regnskapsførerlov i NOU 2018:9, vesentlig forenklet og tilpasset den teknologiske utviklingen. Utkastet har vært på høring, og det er kommet inn en rekke høringskommentarer. <br /> <br /> En lovproposisjon om regnskapsførerloven er ventet i løpet av mars 2022. </p>
<h3><b>Møte med Regnskapsregisteret om bærekraftopplysninger<br /> </b></h3>
<p>Seniorrådgiver Harald Brandsås har deltatt på møte med ledelsen i Regnskapsregisteret om hvordan rapporteringen av bærekraftopplysninger skal skje med kommende lovkrav. <br /> <br /> Diskusjonen gikk både på hvor det skal rapporteres og koordinering med rapportering til andre myndigheter for å unngå unødvendig dobbeltrapportering.</p>