Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Husk fristen 31. august for bekreftelser i kompensasjonsordning 1 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Kompensasjonsordning FB.PNG</div>
<p>Det skal avgis bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på søknader for de månedene hvor søkeren har fått tildelt tilskudd over 15 000 kroner.</p>
<p>Fristen er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gikk fristen ut 31. mai for de som ikke søkte om utsatt frist for skattemeldingen og 20. august for de som fikk utsatt frist for skattemeldingen. <a title="frist for bekreftelser" href="/link/1ab68c34277445689892d19a6f839ddf.aspx">Les mer om fristene</a>.</p>
<p>Bekreftelsene avgis i <a title="Endring og bekreftelse av søknader" href="https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/endre/" target="_blank">portalen for bekreftelse </a>&nbsp;av innsendte søknader.<span><br /></span></p>
<p>Bekreftelsene gis i henhold til <a title="Krav til kontrollhandlinger" href="https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/regelverk/bekreftelse/" target="_blank">Skattedirektoratets veiledning</a>&nbsp;om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.</p>