Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Husk å søke om utsettelse på vegne av klienter innen 31. mai - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det følger av <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-23-1360/KAPITTEL_7-2#%C2%A78-2-5" target="_blank">skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5</a> at revisor og regnskapsfører kan søke om utsettelse for en mindre andel av søkerens klienter til 30. juni. Tidligere har grensen vært satt til 10 % av klientmassen. <strong>Søknad må leveres senest 31. mai</strong>.</p>
<p>For å bidra til å løse de ekstraordinære utfordringene har Skattedirektoratet bestemt at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for alle sine klienter i 2022, som er utover normalordningen i skatteforvaltningsforskriften.</p>
<p>Forutsetningen er at man søker gjennom skatteetatens nye løsning for søknader.</p>
<p><a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/" target="_blank">Søk om utsettelse</a></p>