<p>Revisorforeningen støtter at det innføres en enkeltststående standard som dekker mindre komplekse enheter. Vi mener at en slik standard vil kunne bidra til en mer effektiv revisjon og muligens høyere kvalitet på revisjonen av slike enheter.</p>
<p>Vi støtter også det nordiske svarets endringsinnspill og mener det fortsatt er rom for at standarden kan ytterligere forenkles. Endringsforslagene gjelder generelt skaleringsmuligheter, risikovurderinger, deltakelse på varetelling og at standarden må dekke konsernrevisjon.</p>
<p>&nbsp;</p>