Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Høringsnotat – forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven om bl.a. frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finansdepartementet forslag vil innebære endringer i skattebetalingslovens regler om frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage på pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på ilagt tvangsmulkt. <br /><br />Videre foreslås endringer som sikrer at reglene om hvem vedtaket sendes til, er like etter skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven.</p>
<p>Forslaget innebærer også endringer i skattebetalingslovens regler om hvem som har betalingsansvar for ilagt tvangsmulkt. I dag følger det direkte av skattebetalingsloven at tvangsmulkten kan inndrives hos styret, men dette er foreslått endret til et solidaransvar regulert av aksjeloven.</p>
<p>Høringsfrist er 25. mars 2022.</p>