<p>Foreningen ønsker å jobbe sammen med Skatteetaten om å finne løsninger som avdekker&nbsp; svart omsetning og mva-svindel. Vi mener imidlertid ordningen skatteetaten foreslår om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner ikke er tilstrekkelig utredet til at vi kan slutte oss til dette forslaget. Ordningen vil innebære at svært betydelige datamengder blir samlet inn, uten at vi ser hvordan samfunnet effektivt skal kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen.</p>
<p>Les gjerne Revisorforeningens høringssvar.</p>