<p><span>På tollområdet er det vedtatt å&nbsp;to nye lover, lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift.&nbsp;De nye lovene erstatter tolloven.</span></p>
<p><span>I denne høringen foreslås det at det tas inn regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, og at tollrepresentantens og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven.</span></p>
<p><span>Høringsfristen er 12.08.2022.</span></p>