Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Høring om ny lov om folkefinansiering - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Folkefinansieringsforordningen fastsetter regler for lånebasert og investeringsbasert (egenkapitalbasert) folkefinansiering av næringsvirksomhet, og har blant annet til formål å legge til rette for et velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes.</span>&nbsp;Forordningen omfatter ikke&nbsp;folkefinansiering av forbrukere (lån til privatpersoner), donasjonsbasert&nbsp;eller belønningsbasert folkefinansiering.</p>
<p>Verdipapirlovutvalget foreslår at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Utvalget foreslår også regler som etter forordningen skal utarbeides nasjonalt, blant annet regler om tilsyn og sanksjoner. I tillegg foreslår utvalget endringer i tilgrensende regelverk, herunder endringer i verdipapirhandelloven og finansforetaksloven.</p>
<p>Utvalget foreslår at folkefinanseringsforetak&nbsp;føyes til listen over foretak som står under tilsyn av&nbsp;Finanstilsynet, jf.&nbsp;finanstilsynsloven § 1. Det innebærer bl.a. at revisorer som reviderer folkefinansieringsforetak vil ha opplysningspliktene som følger av <a title="finanstilsynsloven § 3 a" href="https://lovdata.no/lov/1956-12-07-1/§3a" target="_blank">finanstilsynsloven § 3 a</a>. Folkefinansieringsforetakene vil også bli en egen kategori konsesjonspliktige.</p>
<h4><span>Har du innspill til oss?</span></h4>
<p>Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du&nbsp;<a href="/link/96ef35b15ac44c86834654b13f97386d.aspx">registrere ny fagsak</a>&nbsp;(medlemmer) eller kontakte</p>
<div class="epi-contentfragment">Signe Haakanes m/kontaktinfo</div>
<p>&nbsp;</p>