<p><span>Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre næringsdrivende.</span></p>
<p><span><span>Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen og bidra til større likebehandling av de skattepliktige og likere konkurransevilkår i næringslivet. Forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målrette kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser.</span></span></p>
<p><span><span>Revisorforeningen vil se nærmere på forslaget og hva dette innebærer for de næringsdrivende og for revisjonen. Vi tar gjerne i mot innspill til denne saken.</span></span></p>