Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Høring - Ny rapporteringsplikt for næringslivet, kjøps- og salgsmelding - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><span>Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre næringsdrivende.</span></p>
<p><span><span>Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen og bidra til større likebehandling av de skattepliktige og likere konkurransevilkår i næringslivet. Forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målrette kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser.</span></span></p>
<p><span><span>Revisorforeningen vil se nærmere på forslaget og hva dette innebærer for de næringsdrivende og for revisjonen. Vi tar gjerne i mot innspill til denne saken.</span></span></p>