Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Høring med Stortingets finanskomite om statsbudsjettet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<div class="epi-contentfragment">Karen i høring i Finanskomiteen.png</div>
<p>I høringen ga Karen Kvalevåg uttrykk for bekymring for manglende konsekvensutredning av forslagene om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen og ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter som overstiger 750&nbsp;000 kroner. Hun ba Stortinget utsette begge forslagene inntil det er foretatt full konsekvensutredning.</p>
<p>Hun stilte også spørsmål ved om det er klokt å øke eierbeskatningen i en tid hvor næringslivet allerede sliter med høy generell kostnadsvekst, ekstreme energikostnader og økte renter.&nbsp;</p>
<p>Kvalevåg sa videre at politikken må innrettes slik at vi når våre felles mål uten å svekke fundamentale forutsetninger for verdiskapning. Strekkes strikken for langt kan det få langsiktige konsekvenser for investeringer, sysselsetting og vår evne til å finansiere velferden.</p>
<p>Se også høringsbrevet Revisorforeningen har sendt finanskomiteen.</p>