Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Høring - hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.</p>
<p>Forslaget er begrunnet med at det&nbsp;er behov for å justere ordlyden i bestemmelsen for å sikre at denne er i tråd med direktivets krav.&nbsp;</p>