Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Høring – fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I dag skal det&nbsp;betales elavgift for all&nbsp;elektrisk kraft som leveres her i landet. Det skal også betales avgift ved uttak til eget bruk.&nbsp;Det er fritak for avgift på elektrisk kraft som er produsert i solceller og som brukes direkte av produsenten. Tre vilkår må være oppfylt for fritak. Solkraften må være til&nbsp;eget bruk, den må være produsert i egne anlegg, og den må være fordelt gjennom internt ledningsnett.</p>
<p>Etter forslaget vil det bli fritak for elavgift for strøm fra fornybare energikilder.&nbsp;Fritaket vil omfatte strøm som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på, og gjelder produksjon fra anlegg med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. Fritaket er teknologinøytralt ved at det ikke skiller mellom energikilder som sol, vann eller vind, og kommer i tillegg til gjeldende fritak for solkraft.</p>
<p><span>Frist for innspill er 30. september.</span></p>