Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Høring - Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Som omtalt i Statsbudsjettet for 2023 sendes det på høring et forslag som vil gjøre det mulig å utsette innberetning og betaling av merverdiavgift ved omtvistede krav ved tilvirkningskontrakter.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Tilvirkningskontrakt foreslås å gis samme innhold som etter skatteloven § 14-5 tredje ledd, og vil omfatte kontrakter innenfor bransjen og anleggsvirksomhet og verftsindustri, men også annen tilvirkning.</p>
<p>Hvilke krav som er omtvistet foreslås å omfatte krav hvor det&nbsp;objektiv sett er rimelig tvil om at kreditor har rett på vederlag.</p>
<p>Bestemmelsen vil etter forslaget ikke gjelde ved interessefellskap mellom kjøper og selger.</p>
<p>Høringsfristen er 6. desember 2022.&nbsp;</p>