<p>Utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester og varer av lav verdi skal beregne og betale merverdiavgift i Norge. Tilbyderne kan benytte seg av den forenklede registreringsløsningen VOEC. Antall utenlandske nettbutikker og e-handelsplasser som er registrert i VOEC er stadig økende.</p>
<p>Nå foreslår Finansdepartementet at rapporteringspliktige etter valutaregisterloven skal rapportere hvilke utenlandske brukersteder norske kortbrukere har handlet med. Opplysningene skal ikke kobles til enkeltpersoner.</p>
<p>Forslaget omfatter transaksjoner under 25 000 kroner foretatt med norske kreditt- eller betalingskort. Transaksjonene skal rapporteres aggregert på de enkelte brukerstedene. Formålet med forslaget er å gi Skatteetaten et bedre grunnlag for å kontrollere om utenlandske brukersteder overholder plikten til å beregne og betale merverdiavgift.</p>