Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">MBR-20210628-11285 – stor.jpg</div>
<p>OECD/G20-forumet «Inclusive Framework» vedtok avtalen 8. oktober. 136 av 140 medlemsland sluttet seg til avtalen, som skal gjelde uavhengig av hvordan selskapene organiserer seg.</p>
<p>- Dette er et stort gjennombrudd. Vi har lenge hatt en situasjon hvor fravær av enighet landene imellom har gitt et svært usunt skattemessig «race to the bottom». Det har selskapene utnyttet til sin fordel. Nå ligger det an til at vi får mer effektiv og rettferdig beskatning av overskudd i flernasjonale selskaper, og det er veldig positivt, sier Kvalevåg.</p>
<p>Forslaget er basert på to hovedpilarer, hvorav den første innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, også der selskapene ikke fysisk er etablert i det aktuelle markedet.</p>
<p>Den andre pilaren etablerer et gulv for skattekonkurranse mellom land, ved å sikre at overskudd blir skattlagt med minst 15 prosent uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.</p>
<p>- Det er fantastisk at vi nå har en bred internasjonal avtale om skattlegging. At også land som USA og Kina er om bord, gjør dette gjennombruddet robust og unikt. Det er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til et mer rettferdig skattesystem og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling i samfunnet vårt, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Det er en viss usikkerhet knyttet til godkjenning i USA, hvor mange av de store flernasjonale selskapene som vil bli omfattet av avtalen, hører hjemme. På den annen side er det positivt at alle EU-landene er med og at EU nå følger opp, avslutter Kvalevåg.</p>