<div class="epi-contentfragment">henrik Woxholt bredde.jpg</div>
<p>Anette Oftedal, Oftedal Revisjon &amp; Rådgivning i Stavanger er gjenvalgt for en periode på to år.&nbsp;Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.</p>
<p>I tillegg består Revisorforeningens styre av (alle valgt til 2024):<br /><br /></p>
<p class="list">Anders Nereng, RSM Norge, Oslo<br />Torunn Berg, Enter Revisjon, Harstad&nbsp;<br />Martin Aasen, BDO, Oslo&nbsp;<br />Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo&nbsp;<br />Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm&nbsp;<br />Roland Fredriksen, KPMG, Oslo&nbsp;<br />Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen&nbsp;<br />Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen<br />Lasse Andersen, BDO, Oslo&nbsp;<br />Siv Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger&nbsp;</p>