Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Harald Brandsås medlem av Verdipapirlovutvalget - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<div class="epi-contentfragment">Harald webinar.jpg</div>
<p><span><a href="/link/34004eae72f940649fce8c78ebd306a3.aspx">Direktivforslaget</a> vil fastsette regulering rundt bærekraftsrapportering i Norge og Europa.</span></p>
<p><span>Dette er også bakgrunnen for at <a href="https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/org/styrer-rad-og-utvalg-oppnevnt-av-finansdepartementet2/verdipapirlovutvalget/id2577196/">Verdipapirlovutvalget</a> nå blir utvidet med seks nye medlemmer, fire midlertidige og to faste medlemmer. Blant de fire midlertidige medlemmene som skal utrede nye regler for bærekraftsrapportering finner vi Revisorforeningens seniorrådgiver Harald Brandsås.</span></p>
<p><span>De to medlemmene som trer inn i utvalget på permanent basis vil senere være med å utrede regelverk for formidling av folkefinansiering til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer.</span></p>