Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Schanke Funnemark – skattedirektør (2).jpg</div>
<p>Etter <a href="https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§14-1" target="_blank">skatteforvaltningsloven § 14-1</a> kan det ilegges tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen. Tvangsmulkten er et halvt rettsgebyr, dvs. kr. 611,50 pr. dag. Mulkten løper til skattemeldingen leveres eller man når maksimalgrensen for tvangsmulkt. Etter annet ledd er maksgrensen er 50 rettsgebyr, dvs. kr. 61 150 kr.</p>
<p>50 rettsgebyr er et maksimalbeløp. Skatteetaten kan avslutte ileggelse av tvangsmulkt før maksimalgrensen er nådd.</p>
<p>Skatteetaten har besluttet at ved ileggelse av tvangsmulkt for manglende levering av skattemeldingen for formue- og inntektsskatt for inntektsåret 2021, skal antall løpedager settes til 20. Maksimal tvangsmulkt blir da redusert tilsvarende, altså til kr. 12&nbsp;230.</p>
<p>Informasjonen på <a href="https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/tvangsmulkt/" target="_blank">skatteetaten.no</a> er foreløpig ikke oppdatert med denne beslutningen.</p>
<h4>Foreløpig ingen avklaring om utsettelser</h4>
<p>Vi er lovet avklaring i løpet av onsdag 29. juni om vår <a href="/link/2d0e0d93923644599d86cb0994ef1f9a.aspx" target="_blank">søknad om fristutsettelse</a>.</p>