Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 GRI og EFRAG inngår samarbeid - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>GRI-standardene er det mest brukte rammeverket for bærekraftsrapportering både i Norge og ellers i verden.&nbsp;Tanken bak samarbeidet er at de to organisasjonene sammen skal skyte fart på utviklingen av den europeiske standarden for bærekraftsrapportering introdusert i direktivforslaget Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), samt bidra til samkjøring og harmonisering av bærekraftsrapportering internasjonalt på lengre sikt.</p>
<p>EFRAG er veldig positive til flere samarbeider med aktuelle internasjonale aktører i fremtiden, herunder også IFRS Foundation. IFRS Foundation er i startfasen med å utvikle en parallell internasjonal standard for bærekraftsrapportering. <a href="https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fEFRAG%2520GRI%2520COOPERATION%2520PR.pdf" target="_blank">Les pressemeldingen fra 8. juli</a>.</p>