Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Godkjenningsordning for bilpleie, dekklargring og dekkskift - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Bakgrunnen for de nye reglene er at bilbransjen over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.</p>
<p>Godkjenningsordningen er i stor grad basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, og innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter etter blant annet arbeidsmiljøregelverket er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort.</p>
<p><span>Arbeidstilsynet skal føre et offentlig tilgjengelig register over virksomheter som er godkjent eller har søknad til behandling. Det vil ikke være tillatt å k</span>jøpe tjenester fra virksomheter som ikke er godkjent, har søknad om godkjenning til behandling eller har HMS-kortbestilling til behandling. Jf. § 20 i forkriften.</p>
<p>Forskriften vil tre i kraft 1. juli 2022. Fra og med da må virksomhetene blant annet på forhånd kunne dokumentere at de har godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravet om vernetjeneste og har skriftlige arbeidsavtaler.</p>