<p>Det opplyses videre at melding om gjennomføring av disse endringene som er sendt inn etter 5. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2022.</p>
<p>Sendes meldingen på papirskjema bør den være sendt innen 1. oktober. Sendes meldingen etter 30. november vil det være vanskelig å få den registrert innen utgangen av 2022.&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.brreg.no/nyhet/registrering-i-foretaksregisteret-innan-utgangen-av-2022/" target="_blank">Registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2022</a>.</p>
<p><span style="font-family: ‘Merriweather Sans’, sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold;">&nbsp;</span></p>