<h3><b>Elektronisk melding</b></h3>
<p>Foretaksregisteret må ha mottatt melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober.</p>
<p>Melding om gjennomføring av disse endringene og andre meldinger til Foretaksregisteret etter 6. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.</p>
<p>Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. <a href="https://www.brreg.no/nn/bedrift-2/samordna-registermelding/maskinell-saksbehandling/" target="_blank">Se nærmere om hvilke som behandles maskinelt</a>.<a href="https://www.brreg.no/nn/bedrift-2/samordna-registermelding/maskinell-saksbehandling/"><br /></a></p>
<h3><b>Papirskjema</b></h3>
<p>Beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes på papir må være mottatt innen 1. oktober.</p>
<p>Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirskjema må være mottatt etter 30. november, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021.</p>