Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Forum for eierstyring og selskapsledelse 9. november 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Forum-collage-2022-v2-1200×640.png</div>
<p>Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, som alle de børsnoterte selskapene rapporterer etter.</p>
<p><a href="https://nues.no/forum-for-eierstyring-og-selskapsledelse-9-november-2022/" target="_blank">NUES</a> arrangerer Forum hvert år, der vi retter søkelyset mot aktuelle corporate governance-spørsmål.</p>
<p><a href="https://events.provisoevent.no/nho/events/forum-for-eierstyring-og-selskapsledelse-2022/register" target="_blank"><span>For påmelding (fysisk og digital)</span></a>.</p>
<h3><span>Program:&nbsp;</span></h3>
<ul class="list">
<li><span><strong>Velkommen&nbsp;</strong><br /></span>Christina Stray, leder av NUES (Forening for finansfag Norges representant)</li>
<li><span><strong>Sammensetning av styrer&nbsp;</strong><br /></span>Kjetil Houg, adm. dir. Folketrygdfondet</li>
<li><span><strong>Samarbeidet mellom styret og konsernsjef&nbsp;</strong><br /></span>Gro Bakstad, konsernsjef i Vy og styreleder i Veidekke</li>
<li><strong>Pause</strong></li>
<li><span><strong>Hvordan kan vi videreutvikle eierstyring og selskapsledelse for å skape fremragende selskaper?&nbsp;</strong><br /></span>Erik Mamelund, spesialrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og tidligere toppsjef i Ernst &amp; Young Norden</li>
<li><span><strong>Europakommisjonens forslag om bærekraftig selskapsledelse</strong>&nbsp;<br /></span>Zsofia Kerecsen, corporate governance policy team leader, Europakommisjonen</li>
<li>Kommentarer ved Hedvig Bugge Reiersen, partner i Wikborg Rein, og Tormod Tingstad, partner i Elden Advokatfirma</li>
</ul>
<p>Programleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge</p>