Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a - personkrets - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Konkret foreslås det at allmennaksjeloven § 6-16 a annet ledd første punktum endres</p>
<ul class="list">
<li>fra:"Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, andre ledende personer, og ansatte som er medlem av styret og bedriftsforsamlingen."</li>
<li>til:&nbsp;"Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til de&nbsp;enkelte medlemmene av henholdsvis styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte&nbsp;selskapsorganer, daglig leder, og andre ledende personer."</li>
</ul>
<p>Høringsfristen er 9. juni.</p>
<h4><span>Har du innspill til oss?</span></h4>
<p>Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du&nbsp;<a href="/link/96ef35b15ac44c86834654b13f97386d.aspx">registrere ny fagsak</a>&nbsp;(medlemmer) eller kontakte</p>
<div class="epi-contentfragment">Signe Haakanes m/kontaktinfo</div>
<p>&nbsp;</p>