Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Revisorforeningen støtter forslaget om utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede tilvirkningskontrakter. Samtidig mener vi det må klargjøres hvilke kontrakter som anses som tilvirkningskontrakter, når kravet er omtvistet og hvilke selskaper som ikke skal benytte regelen fordi de er nærstående. Vi mener også at det er behov for regler om dokumentasjon, og lurer på hvilken betydning utsatt tidfesting får for krav om momskompensasjon.</p>