Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Forskuddssatsene for 2022 er fastsatt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Satsene brukes på forskuddsstadiet ved beregningen av fritak fra å beregne skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.</p>
<p><strong>Det er fastsatt satser for følgende godtgjørelser og ytelser:</strong></p>
<ul class="list">
<li>Godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser eller arbeidsopphold med overnatting – innenlands og utenlands</li>
<li>Kost på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting</li>
<li>Kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.</li>
<li>Enkelte særregler ved fastsetting av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil</li>
<li>Fordel ved fri kost og losji når fordelen ikke er fastsatt etter tariff</li>
</ul>