<p>Skattemelding leveres kvartalsvis hvor hvert periode består av tre måneder. Fristen for å levere melding for andre periode (april, mai og juni) er i dag 10 august. Skatteetaten foreslår at fristen endret til 31. august for å imøtekomme et ønske om å få samme frist på denne meldingen som på ordinær mva melding.</p>
<p>Vi slutter oss til forslaget, og regner med at det får virkning for andre periode i år.</p>