Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Foreslår fritak fra CO2-avgift for karbonfangst og lagring (CCS) - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Formålet med CO2-avgiften på mineralske produkter er å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren. CO2 som fanges og lagres permanent slippes ikke ut til atmosfæren, men etter dagens regelverk vil det måtte vurderes i hvert konkrete tilfelle om slik lagring gir rett til avgiftsfritak.</p>
<p>Det foreslås at et fritak for CO2 som fanges og lagres tas inn i stortingsvedtaket om CO2-avgift på mineralske produkter. Dette vil være tilsvarende som fritaket for avfallsforbrenningsavgiften.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>15. juli 2022</strong>.</p>