Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Under punktet «En rettferdig skatte og avgiftspolitikk» i Hurdalsplattformen som ble fremlagt 13. oktober varsler den nye regjeringen bl.a. følgende skattepolitikk:</p>
<h4>Selskapsskatt</h4>
<ul class="list">
<li>Selskapsskatten holdes uendret på 22 prosent hele stortingsperioden</li>
</ul>
<h4>Personskatt</h4>
<ul class="list">
<li>Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret.</li>
<li>Inntektsskatten skal reduseres for inntekter under 750 000 kroner og økes for andre.</li>
<li>Fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.</li>
</ul>
<h4>Formues- og eiendomsskatt</h4>
<ul class="list">
<li>Personer med høye formuer skal betale mer i formuesskatt samtidig som bunnfradraget økes.</li>
<li>Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. Regjeringen Solberg foreslo i statsbudsjettet for 2022 at slike eiendeler skal verdsettes til 50 prosent.</li>
<li>Kommuner som velger å nedjustere satsen i formuesskatten skal ikke kompenseres.</li>
<li>Maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom i eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. Metoden for verdsetting av dyre eiendommer oppdateres for å reflektere eiendommenes reelle verdi.</li>
</ul>
<h4>Merverdiavgift</h4>
<ul class="list">
<li>Det skal betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.</li>
</ul>
<h4>Avgifter</h4>
<ul class="list">
<li>Bl.a. elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift, skal reduseres. Det samme gjelder avgiftsnivået på biodrivstoff.</li>
<li>Det innføres en omsetningsavgift for å forhindre todeling av helsevesenet og redusere bruken av private helseforsikringer.</li>
<li>Overprisede gebyrer skal kuttes.</li>
<li>Det skal ikke innføres avgift på klimagassutslipp som følger av biologiske prosesser.</li>
</ul>
<p>I tillegg varsler den nye regjeringen en rekke forhold skal utredes nærmere. Dette gjelder bl.a. omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmodellen og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger.</p>