Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Finanstilsynet innfører plikt til å ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Nye regler gjelder fra 1. januar 2022</h3>
<p>Ny forskrift om&nbsp;om meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet mv. trer i kraft fra 1. januar 2022</p>
<h3>Avtaler som skal med i oversikten</h3>
<p>Oversikten skal inkludere alle avtaler om utkontrakteriong av virksomhet. I oversikten må du blant annet ha med</p>
<ul class="list">
<li>avtaler om skybaserte IKT-tjenester (SaaS) og datalagring</li>
<li>avtale med et annet revisjonsforetak om å utføre oppdragskontroll eller sykliske inspeksjoner</li>
<li>avtale med et annet revisjonsforetak om å bistå med kapasitet ved behov</li>
</ul>
<p>Finanstilsynets omtaler dette i sin veiledning om utkontraktering.</p>
<h3>Opplysninger om den enkelte avtalen</h3>
<p>Oversikten skal inneholde følgende opplysninger om den enkelte avtalen:</p>
<ul class="list">
<li>navn og organisasjonsnummer på oppdragstaker</li>
<li>opplysninger om virksomheten/oppgavene som utkontrakteres</li>
<li>opplysninger om oppdragstaker driver virksomhet i Norge, via norsk selskap, norsk filial av utenlandsk selskap eller via grensekryssende virksomhet. Dersom oppdragstaker er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land foretakets hovedkontor er etablert i</li>
<li>navn og organisasjonsnummer på underleverandører som oppdragstaker bruker ved utførelse av oppgaver på vegne av foretaket. Dersom underleverandør er etablert i utlandet bes det opplyst hvilket land</li>
<li>avtalens oppstarts- og opphørsdato, herunder opplysninger om rullerende avtaleperiode</li>
<li>hvordan foretaket vil følge opp sitt ansvar for den utkontrakterte virksomheten, samt foretakets risikovurdering av utkontrakteringen</li>
</ul>
<h3>Unntatt fra krav om meldeplikt</h3>
<p>Revisjonsforetak er fortsatt unntatt fra plikten til å melde inn viktige utkontrakteringsavtaler til Finanstilsynet.&nbsp;</p>