Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Finanstilsynet har kartlagt hvordan revisjonsutvalg etterlever reglene i allmennaksjeloven - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Revisjonsutvalgene i børsnoterte foretak og andre foretak av allmenn interesse skal bidra til høy kvalitet i foretakenes finansielle rapportering.</p>
<p>Formålet med kartleggingen var å undersøke:</p>
<ul class="list">
<li>om revisjonsutvalgene hadde oppfylt sine plikter og oppgaver i henhold til gjeldende regler per 31. desember 2020</li>
<li>hvor langt revisjonsutvalgene hadde kommet i å tilpasse seg de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021</li>
</ul>
<p>Resultatene fra kartleggingen viser at det er stor variasjon i hvordan revisjonsutvalgene har oppfylt pliktene og oppgavene sine, og hvor langt de har kommet i å tilpasse seg de nye reglene. Mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial knyttet til å få et mer bevisst forhold til omfanget av lovpålagte plikter og oppgaver, og viktigheten av riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Finanstilsynet observerer også enkelte tilfeller hvor revisjonsutvalgene ikke etterlever reglene.</p>
<p>Finanstilsynet planlegger å følge opp revisjonsutvalgenes arbeid generelt og i enkeltsaker.&nbsp;</p>