Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Finanstilsynet ber om innspill til oppdatering av det generelle hvitvaskingsrundskrivet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Finanstilsynet gir uttrykk for at det i arbeidet med ny versjon av veilederen, er særlig nyttig å få synliggjort uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av hvitvaskingsregelverket.</p>
<p>Finanstilsynet ber nå om innspill til en ny versjon av den generelle veiledningen til hvitvaskingsloven. Vi forventer at Finanstilsynet også vil se på behovet for bedre veiledning for revisjonsforetak og regnskapsførerforetak.&nbsp;</p>
<p><span>Finanstilsynet har satt frist til 10. februar 2022.&nbsp;Har du innspill, kan du sende en e-post til:</span></p>
<div class="epi-contentfragment">Espen Knudsen m/kontaktinfo</div>