Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny regnskapsførerlov - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3><span>Stortingets lovvedtak</span></h3>
<p><span>Stortinget vedtok ny regnskapsførerlov 6. desember 2022. Lovvedtaket må stadfestes (sanksjoneres) av Kongen i Statsråd før det gjelder som norsk lov. Tidspunkt for ikrafttredelse er ennå ikke bestemt.&nbsp;</span></p>
<h3><span>Innstillingen til Stortinget</span></h3>
<p><span>Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.</span></p>
<p>Les mer i <a title="Prop om ny regnskapsførerlov" href="/link/6f52f079b3e844f297e19a48ec22debb.aspx">denne artikkelen om Regjeringens lovforslag </a>i&nbsp;Prop. 130 L (2021–2022).</p>
<h3>Forslag fra mindretall i Finanskomiteen</h3>
<p>Høyre og FrP går inn for fem års oppbevaringsplikt på all oppdragsdokumentasjon. Flertallet støtter forslaget om at pliktig skriftlig kommunikasjon med oppdragsgiver om&nbsp;<span>lovbrudd skal oppbevares i ti år. Høyre og FrP går også mot at Finanstilsynet skal kunne ilegge regnskapsførere overtredelsesgebyr.&nbsp;</span></p>
<p><span>SV, Rødt og MDG går inn for en egen plikt for regnskapsfører til å utlevere regnskapsmateriale og annen dokumentasjon til Skatteetaten hvis&nbsp;<span>oppdragsgiver ikke oppfyller sine utleveringsplikter etter skatteforvaltningsloven.&nbsp;</span></span>Disse partiene vil også innføre et krav for regnskapsførere om å sende nummererte brev .</p>