Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Finansdepartementet ønsker innspill på EFRAG-standarder - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>De oppdaterte utkastene til European Sustainability Reporting Standards (ESRS) fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ble&nbsp;23. november <a title="Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare" href="/link/067ad047575c4ce2902866c2a053e3ed.aspx" target="_blank">oversendt EU-Kommisjonen.</a>&nbsp;</p>
<p>Etter planen skal Kommisjonen vurdere forslagene i samråd med relevante EU-myndigheter og nasjonale myndigheter, og fastsette delegerte rettsakter om standardene i juni 2023. Standardene skal utfylle nye <a title="CSRD" href="/link/6294422073b3419ea263d9dd9c19dd50.aspx" target="_blank">direktivregler</a>.&nbsp;</p>
<p>Finansdepartementet ber norske interessenter om å komme med <a title="E-post til Finandsdepartementet" href="mailto:postmottak@fin.dep.no" target="_blank">innspill</a> innen 9. januar 2023.</p>
<p>Revisorforeningen bidro med høringssvar i den offentlige høringen av ESRS som kan finnes&nbsp;<a title="Bærekraftsstandarder for Europa" href="/link/2070e126602c478bade6677fcec3b7d5.aspx" target="_blank">her.</a></p>
<p>De <a href="https://www.efrag.org/lab6" target="_blank">oppdaterte utkastene til første pulje av ESRS</a>.</p>