<div class="epi-contentfragment">Finansdepartementet logo (2).PNG</div>
<p>Frist for å søke om utsettelse er satt til 5. juli.</p>
<p>Fristen for å avlegge regnskap og avholde generalforsamling er 30. juni. Fristen er fastsatt i lov og kan ikke endres uten vedtak i Stortinget. Stortinget er oppløst for sommeren, og lovendring lar seg derfor ikke gjennomføre.</p>
<p>Frist for å sende inn fastsatt regnskap er en måned senere, det vil si 30. juli.</p>
<p>Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger en formell, skriftlig tilbakemelding fra Finansdepartementet. Ovenstående er basert på muntlig tilbakemelding nå i ettermiddag.</p>