Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Kjersti Okstad Kirkeby 1.jpg</div>
<p>Det er EFRAG – <a href="https://www.efrag.org/" target="_blank">European Financial Reporting Advisory Group</a> som på oppdrag fra EU-kommisjonen og EU-parlamentet har utarbeidet standardene.</p>
<h3><b>Direktivet for bærekraftsrapportering vedtatt</b></h3>
<p><b>- </b>EU-parlamentet vedtok sent i forrige uke direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD), som innebærer at 50&nbsp;000 europeiske selskaper må gi mer detaljert informasjon om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.</p>
<p>- Det er også et krav at denne informasjonen skal være bekreftet av en uavhengig part. Revisorer er uavhengige av selskapene og revisjonsbransjen har lenge jobbet for å få på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering, sier Kirkeby.</p>
<h3><b>Obligatorisk for flere enn 1700 norske foretak</b></h3>
<p>- Direktivet og de nye standardene (ESRS) vil bli obligatoriske for over 1700 av de største norske selskapene, sier Kirkeby. Børsnotering og terskler for omsetning, balanse og antall ansatte vil bestemme hvilke som blir omfattet.</p>
<p>- Også mindre foretak som ikke omfattes direkte, vil kunne berøres indirekte, enten fordi de er underleverandører til selskaper, eller er kunder i en finansinstitusjon som omfattes av regelverket.</p>
<p>- Ingen virksomheter kan stille seg likegyldig til dette. De som ikke tar dette innover seg kan fort oppleve å være «out of business», sier Kirkeby.</p>
<h3><b>Stort behov for kompetansebygging</b></h3>
<p>- Norske revisorer har god kompetanse på området og ønsker å hjelpe bedriftene og samfunnet med å nå bærekraftsmålene. Derfor har vi etablert Akademiet for bærekraftsrapportering, et samarbeid mellom Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene. Dette er i dag det eneste opplæringstilbudet i Norge som bygger på de europeiske standardene, sier Kirkeby.</p>
<p>- Det er stor interesse for akademiet fra næringslivet og fra revisorene. Første kull er fulltegnet med 100 ledende næringslivsrepresentanter og 150 revisorer. Neste kull er planlagt å starte opp i april 2023.</p>
<p>- I revisjonsbransjen legger vi opp til å kunne bistå hele næringslivet, også det store SMB-markedet. Det er viktig at alle er med, sier Kirkeby.</p>
<h3><b> Bakgrunnsinformasjon:</b></h3>
<ul class="list">
<li><a href="https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#overview">Dette er CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive</a></li>
<li><a href="/link/dae4e758d72449ca805a3be90b7c4836.aspx">Dette er ESRS – European Sustainability Reporting Standards</a></li>
</ul>
<h3><b>Utkast til standarder oversendt EU-kommisjonen</b></h3>
<p>Standardene skal etter planen vedtas av EU-kommisjonen i juni 2023 og tre i kraft sammen med direktivet fra 2024.</p>