Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 EU-høring om forbedring av rammeverket for selskapsrapportering – revisjon, foretaksstyring og tilsyn - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">EU-parlamentet_ScanStockPhoto_image_3107721 (2).jpg</div>
<h4>Noen av hovedpunktene er:<br /><br /></h4>
<ul class="list">
<li>Av de tre komponentene i økosystemet for selskapsrapportering, anså respondentene foretaksstyring som det svakeste området. Spesielt styrenes ansvar, rapportering og tilhørende tilsyn er områder hvor potensialet for forbedringer er størst.</li>
<li>Respondentene anså EUs rammeverk for lovpålagt revisjon generelt som tilfredsstillende, men ikke nødvendigvis effektivt og sammenhengende.</li>
<li>Når det gjelder myndighetenes tilsyn med revisorer i de enkelte landene, anså respondentene dette for å fungere rimelig godt, effektivt og sammenhengende.</li>
<li>Over 82 % av de spurte var enige i at lovpålagte revisjoner bidrar til kvaliteten og påliteligheten til selskapsrapporteringen i foretak av allmenn interesse (PIE). Likevel, for den lovpålagte revisjonen og dens tilsyn, var rundt to tredjedeler av respondentene nøytrale, eller snarere enige om områder hvor det er behov for forbedring, herunder:<br /><br /></li>
<ul>
<li>Forenkling og forbedret harmonisering gjennom å fjerne eller redusere medlemsstatenes valgfrihet, inkludert når det gjelder firmarotasjon og forbud mot å levere andre tjenester enn revisjon.</li>
<li>Økt konsistens i tilsyn med nettverk av revisjonsfirmaer som opererer i flere land.</li>
<li>Ha bindende tiltak på europeisk nivå for å fremme likeartet tilsyn.<br /><br /></li>
</ul>
<li>Respondentene hadde ulike syn på tiltakene i høringen om hvordan man kan forbedre revisjonskvaliteten. Synspunktene var særlig delte om felles revisjon (joint audit).</li>
<li>Flertallet av respondentene var enige om at spesifikke indikatorer var nyttige for å måle kvaliteten på bedriftsrapportering, lovpålagte revisjoner og effektiviteten av tilsyn. Respondentene var likevel generelt skeptiske til muligheten til å utvikle gode indikatorer.</li>
</ul>
<p>EU-kommisjonen kommer ikke med nærmere detaljer eller tidslinje for videre oppfølging, men de opplyser at resultatene av høringen vil gjenspeiles i alle relevante fremtidige initiativ fra EU.</p>
<p>EU-kommisjonen vil i sitt videre arbeid også vurdere <a href="https://accountancyeurope.us10.list-manage.com/track/click?u=5c4f00be3a2be201133c8139d&amp;id=625755f20b&amp;e=0727b119d4" target="_blank">den kommende studien fra Center for European Policy Studies (CEPS)</a>. Studien skal hjelpe EU-kommisjonen med å gjennomføre en vurdering av det gjeldende EU-regelverket for revisjon, som har vært på plass siden 2014.&nbsp;</p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en" target="_blank">Les mer om EU-høringen</a>, inkludert EU-kommisjonens oppsummering av høringssvarene.</p>