Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 ESMAs prioriterte områder for 2022-årsrapportene - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Uttalelsen understreker også betydningen av gode noteopplysninger som følge av artikkel 8 i taksonomiforordningen, men i Norge får kravet virkning først&nbsp;<a title="et krav for regnskapsåret 2023" href="/link/21e37642ccf941f5bcd44c7da894c44d.aspx" target="_blank">for regnskapsåret 2023</a>.</p>
<p>Anbefalingene i ESMAs uttalelse vil bli vurdert i de nasjonale regnskapstilsynene (Finanstilsynet i Norge) ved gjennomgangen av de noterte foretakenes årsrapporter for 2022.&nbsp;</p>
<h3>Finanstilsynets halvdagsseminar om finansiell rapportering</h3>
<p>De prioriterte områdene er også temaer på <a title="Finanstilsynets halvdagsseminar" href="https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2022/finanstilsynet-inviterer-til-halvdags-seminar-om-finansiell-rapportering-for-noterte-foretak/" target="_blank">Finanstilsynets halvdagsseminar</a>&nbsp;om finansiell rapportering for noterte foretak&nbsp;<strong>torsdag 10. november 2022 kl. 09.00–11.30</strong>. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Påmeldingsfristen er 7. november.</p>