<p>For mva fritaket for el-bil har partiene kommet frem til at det innføres moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.</p>