Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Enighet om EUs bærekraftdirektiv - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det har over en tid pågått forhandlinger mellom Europaprlamentet og EUs Råd for å bli enige om direktivet om rapportering av bærekraft (CRSD). Det er nå oppnådd enighet, men den endelige direktivteksten er fortsatt ikke offentlig.</p>
<h3>De viktigste resultatene fra forhandligene er:</h3>
<ul class="list">
<li>CSRD vil gjelde for alle børsnoterte selskaper og alle andre store selskaper.</li>
<li>Foretak av allmenn interesse (PIE) med mer enn 500 ansatte skal rapportere for regnskapsåret 2024, mens andre store selskaper starter for 2025. Børsnoterte SMB for 2026.</li>
<li>Opplysningene om bærekraft skal gis i årsberetningen og kan ikke erstattes av separate rapporter.</li>
<li>Opplysningene om bærekraft skal bekreftes av revisor eller en annen uavhengig ekspert.</li>
</ul>
<p>Artikkel vil bli oppdatert når de endelige direktivtekster er offentlige.</p>