Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Endringer i verdipapirforskriften - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>De felleseuropeiske reglene om bærekraft for verdipapirføretak ble fastsatt av EU-kommisjonen i 2021. Disse reglene er nå tatt inn i EØS-avtalen, og de blir gjennomført i norsk rett ved endringer i verdipapirforskriften.&nbsp;</p>
<p>EU-reglene som de norske reglene bygger på, er en endringsforordning og et endringsdirektiv på verdipapirområdet.</p>
<p>I EU er utfyllende regler til <a title="MiFID II" href="https://www.finanstilsynet.no/tema/mifid-ii–mifir/" target="_blank">MiFID II</a> (direktiv 2014/65/EU) gitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565. Reglene omfatter blant annet organisatoriske krav og virksomhetssregler for verdipapirforetak, og de er gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften. EU-kommisjonen fastsette i 2021 endringer i de utfyllende reglene i kommisjonsforordning (EU) 2021/1253. Disse endringene, som gjelder integrering av bærekraftsfaktorar i verdipapirforetakene sine organiserings- og virksomhetskrav, vil nå også gjelde i Norge.</p>
<p>Reglene trer i kraft i dag 5. januar 2023.</p>
<div class="epi-contentfragment">Finanstilsynet logo – FB.PNG</div>