Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Regelendringer som omtales er:</p>
<ul class="list">
<li>Gjeninnføring av flypassasjeravgiften</li>
<li>Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland</li>
<li>Avgiften på landbasert vindkraft</li>
<li>Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)</li>
<li>Endringer i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt</li>
<li>Redusert engangsavgift for rullestoldrosjer</li>
<li>Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for andre halvår 2022.</li>
<li>Bankpakken</li>
<li>Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone</li>
</ul>
<p class="list–numbered">&nbsp;</p>