<p>Oversikten er inndelt i områdene skatt, avgift, toll, finansmarkedene og annet:</p>
<ul class="list">
<li><a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-lover-og-forskrifter-fra-1.-januar-2023-fra-finansdepartementet/id2952350/" target="_blank">Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet</a></li>
</ul>