<p>Finansdepartementets uttalelse innebærer tre ting:</p>
<p class="list">- For omsetning av brukte el-kjøretøy vil det bli en viss innskjerping med tanke på hvilket utstyr som kan inngå i avgiftsfritt salg av brukt el-bil.</p>
<p class="list">- Engangsavgiften, inkludert den nye vektkomponenten, skal ikke inngå i leasingselskapets kostpris når merverdiavgift på leasing for kjøretøy med kostpris over kr 500 000 skal beregnes.</p>
<p class="list">- Overgangsordningen for leasing av el-bil gjelder også nyttekjøretøy.</p>
<p>&nbsp;</p>