Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 El-bil og mva, presiseringer - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finansdepartementets uttalelse innebærer tre ting:</p>
<p class="list">- For omsetning av brukte el-kjøretøy vil det bli en viss innskjerping med tanke på hvilket utstyr som kan inngå i avgiftsfritt salg av brukt el-bil.</p>
<p class="list">- Engangsavgiften, inkludert den nye vektkomponenten, skal ikke inngå i leasingselskapets kostpris når merverdiavgift på leasing for kjøretøy med kostpris over kr 500 000 skal beregnes.</p>
<p class="list">- Overgangsordningen for leasing av el-bil gjelder også nyttekjøretøy.</p>
<p>&nbsp;</p>