Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Due diligence-direktiv for bærekraft - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Bedrifter spiller en nøkkelrolle i å bygge en bærekraftig økonomi. De vil bli pålagt å identifisere og, om nødvendig, forebygge, avslutte eller redusere negative konsekvenser av deres aktiviteter på miljøet, for eksempel forurensning og tap av biologisk mangfold og på menneskerettigheter.</p>
<p><b>Hvilke selskaper omfattes av forslaget</b></p>
<p>De nye due diligence-reglene vil gjelde for:</p>
<ul class="list">
<li>Gruppe 1: Alle selskaper med begrenset ansvar i EU med 500+ ansatte og EUR 150 millioner+ i omsetning.</li>
<li>Gruppe 2: Andre aksjeselskaper som opererer i definerte sektorer og som har mer enn 250 ansatte og en omsetning på EUR 40 millioner. For disse selskapene vil reglene begynne å gjelde 2 år senere enn for gruppe&nbsp;1.</li>
</ul>
<p>Forslaget er EØS-relevant, det vil si også gjelde for Norge. Endelig vedtakelse og ikrafttredelse er ikke klart.</p>
<p><b>Konsistens med CSRD</b></p>
<p>Kommisjonens intensjon er å samordne Due Diligence-forslaget med direktivet om rapportering av bærekraft (CSRD). De to tiltakene henger tett sammen.</p>
<p><b>Pålitelig due diligence vil kreve ekstern verifisering</b></p>
<p>Due diligence verifisering av uavhengige tredjeparter, &nbsp;enten den valgte revisoren eller en annen tjenesteleverandør, vil være avgjørende for å styrke interessenters tillit til denne prosessen.</p>
<p>Forslagene til direktiver om rapportering av bærekraft (CSRD) og grønne obligasjoner krever ekstern verifisering.</p>
<p><b>Styrets rolle blir viktig</b></p>
<p>Bekjempelse av klimaendringer krever radikale tiltak og insentiver.&nbsp;Menneskerettigheter, miljø- og klimamål må integreres i bedriftenes beslutninger. Selskapenes styrer vil spille en viktig rolle. Styrets sammensetning og styreerfaring, kompetanse og fortsatt faglig utvikling i bærekraftsspørsmål vil være medvirkende til å bidra til å nå direktivets mål. Kommisjonen foreslår å knytte styrets godtgjørelse til bærekraftsmål for å oppfylle Paris-avtalen.</p>
<p><b>Små og mellomstore bedrifter</b></p>
<p>Kommisjonen vil utvikle retningslinjer og støttemekanismer for små og mellomstore bedrifter som påvirkes. Disse retningslinjene skal være målrettede og tydelige.</p>